~! || உடல் || உள்ளம் || உயிர் || உலகம் உரசும் நாற்சந்தி >> || || || || << !~ :) தமிழ்ப் பிழைகளின் தலைமையகம் :) எத்தனை குறைகள், எத்தனை பிழைகள், எத்தனை அடியேன், எத்தனை செய்தால், பெற்றவன் நீ குரு பொறுத்தருள்வது உன் கடன்!!!

Posts tagged ‘அறிமுகம்’

நாற்சந்தி கூவல் – ௧(1)

(அறிமுகப் பதிவு)

வணக்கம்.

தமிழ் வாழ்கிறது! வளருகிறது!! வாழவைக்கிறது!!!

நாற்சந்தி – உடல், உள்ளம், உயிர், உலகம் ஆகிய நான்கும் உரசி விளையாடி, சந்திகள் சிரிக்கும் ஓஜஸின் நாற்சந்தி.

ஒரு புதிய தளம். நான் கற்க என்னும் வோர்ட்பிரஸ். தமிழ் தளம் (ஆங்கிலம் சில வரும், பொறுத்தருளவும்).

‘நிறைய படித்தால் தான் நன்கு எழுத முடியும்’ என நான் நம்புகிறேன். இது மாற்ற முடியாதா, மறக்க முடியாத விதியும் கூட. எனவே நான் ரசித்து, ருசித்த தமிழ் பதிவுகள், இங்கு உங்கள் பார்வைக்கு வரும் – மீள் பதிவுகளாக. (மீள் பதிவுகளின் உரிமை அதன் ஆசிரியருடையதே. அவர் ஆட்சேபிக்கும் பட்சத்தில், அந்த பதிவு தாழ்மையுடன் நீக்கப்படும்.)

அது மட்டும் தானா? என்றால், இல்லை. என் எண்ணங்களையும் பார்வைகளையும் இன்று முதல் இங்கு இருந்து எழுதுகிறேன். இதில் என் சொந்த சரக்குகள் சிலவும் நடு நடுவில் தலைக் காட்டும் . அதை தவிர நல்ல படங்களை (தமிழ் அறிஞர்கள், வாசகங்கள்) இங்கே பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

சினிமா, அரசியல் சம்பந்தமான பதிவுகளை எப்பொழுதும் போல தவிர்ப்பேன்.

எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளை வேண்டி, வணங்கி இந்தக் காரியத்தில் இறங்குகிறேன். உங்கள் உதவியும், கருத்துக்களும், வாசிப்பும் எனக்கும், என் இச்சிறு பணிக்கும் உரமாக அமையும் என திடமாக நம்புகிறேன்.

வெற்றி என்பது என் குறிக்கோள் அல்ல. மன திருப்தி மட்டும் தான் என் வெற்றி!!!

இன்று டிசம்பர் திங்கள் ௧௧(11).  ஒரு நன்நாள். முண்டாசு கவி பாரதி பிறந்தநாள். இவனை போல ஒரு ‘வீர தமிழ்’ எழுதுபவன் இனி பிறக்க முடியாது. இசை கலையின் பெண் தெய்வம்: குறை ஒன்றும் இல்லை “எம்.எஸ்.அம்மா” அவர்களின் நினைவு தினம் இன்று. கல்லும் உருகும் இசை வாழ்கை வாழ்ந்த பெண். உங்கள் இருவரையும் வாழ்த்தி வணங்கி இந்த பதிவு சகாப்தத்தை தொடங்குகிறேன்.

உங்களுள் ஒருவன்,
உங்களைப் போல் ஒருவன்,
அ. ஓஜஸ்.

குறிச்சொல் மேகம்

%d bloggers like this: