~! || உடல் || உள்ளம் || உயிர் || உலகம் உரசும் நாற்சந்தி >> || || || || << !~ :) தமிழ்ப் பிழைகளின் தலைமையகம் :) எத்தனை குறைகள், எத்தனை பிழைகள், எத்தனை அடியேன், எத்தனை செய்தால், பெற்றவன் நீ குரு பொறுத்தருள்வது உன் கடன்!!!

Posts tagged ‘கட்டதொர’

பாசிட்டிவ் ட்வீட்

ரொம்ப நாட்களுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு ட்வீட் உரையாடல்…….. முதலில் நான் தீட்டியது

மிஸ்டர்.கட்டதொரஜி அவர்களின் பாசிட்டிவ் பதில் :

இதற்கும் மேலும் சொல்வதற்கு ஒன்னும் இல்ல. நீமேட்டீ நான் தான் மாத்தி யோசிக்கணும் 🙂

 
அறிவிப்பு : கட்டதொர அண்ட் டீம் அவர்கள் ஒரு வார இதழ் ஆரம்பித்து உள்ளார்கள். பெயர் : “கட்டவெளக்கமாறு” . என் வாழ்த்துகள். பதிவிறக்கி மகிழுங்கள்.

( ஜி எனக்கும் அந்த கட்டவெளக்கமாற்ல கூட்ட ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கள் ;~))

குறிச்சொல் மேகம்

%d bloggers like this: