~! || உடல் || உள்ளம் || உயிர் || உலகம் உரசும் நாற்சந்தி >> || || || || << !~ :) தமிழ்ப் பிழைகளின் தலைமையகம் :) எத்தனை குறைகள், எத்தனை பிழைகள், எத்தனை அடியேன், எத்தனை செய்தால், பெற்றவன் நீ குரு பொறுத்தருள்வது உன் கடன்!!!

Posts tagged ‘கூகிள்’

60 s

நாற்சந்தி கூவல் -௨௭(27)

(சித்திர பதிவு)

அறுபது நொடிகள். இதை வைத்து என்ன என்ன செய்யலாம். ஹும்….. பலவற்றை செய்யலாம் என நீங்கள் சொல்வது என் காதில் விழுகிறது.

நாம் கொஞ்சி குலாவி வாழும் இணையத்தில் ஒரு நிமிஷத்தில், அதாவது அறுபது நோடிகளில் நாடக்கும் அபத்தங்கள் (அல்ல) அற்புதங்கள் ஒரு பட வடிவில்.

யோசிக்க வேண்டிய விஷயம்.

i) இதை எல்லாம் செய்ய எவ்வளவு மின்சாரம் விரயம் செய்கிரோம்? அனைத்தையும் சேமிக்க எவ்வளவு பெரிய சர்வர் தேவை? இது எல்லாம் நடக்க மின்சாரம் என்ன மரத்தில் விளைகிறதா……………………………………………..

ii) நாணயத்தின் மறு பகுதி. இணையத்தின் பயன்கள். ப்ளாக் (வளைப்பூ). முகநூல் (facebook). அறிவ வ(ளர்/ற்)க்கும் கூகிள். மின்னஞ்சல். இணையதளங்கள். இன்றிய டீ.வீ (youtube). வேலை வாய்ப்புகள். இசை. தொலைபேசி. செய்திகள். கடைசி நம் தோழன் “ட்விட்டர்”. வாழ்க இணையம். வளர்க மகிழ்ச்சி.

நாற்சந்தி நன்றிகள்: இப்படம் வெளிவந்த அதே இணையத்திற்கு.

குறிச்சொல் மேகம்

%d bloggers like this: