~! || உடல் || உள்ளம் || உயிர் || உலகம் உரசும் நாற்சந்தி >> || || || || << !~ :) தமிழ்ப் பிழைகளின் தலைமையகம் :) எத்தனை குறைகள், எத்தனை பிழைகள், எத்தனை அடியேன், எத்தனை செய்தால், பெற்றவன் நீ குரு பொறுத்தருள்வது உன் கடன்!!!

Posts tagged ‘சப்பாத்தி’

என்ன சொல்ல…

நாற்சந்தி கூவல் -௨௪(24)
(சித்திர பதிவு)

என்னவென்று சொல்ல…..
இது முகநூல் (facebook) மோகமா அல்ல அன்பா…
😉 நீங்களே சொல்லுங்கள் 🙂
ஒரு வேலை தனி-திறமை(CREATIVITY)யோ….
ஏனோ கண்ணுக்கு எட்டியது, வாய்க்கு எட்டவில்லை #சட்டனி #சப்பாத்தி

குறிச்சொல் மேகம்

%d bloggers like this: