~! || உடல் || உள்ளம் || உயிர் || உலகம் உரசும் நாற்சந்தி >> || || || || << !~ :) தமிழ்ப் பிழைகளின் தலைமையகம் :) எத்தனை குறைகள், எத்தனை பிழைகள், எத்தனை அடியேன், எத்தனை செய்தால், பெற்றவன் நீ குரு பொறுத்தருள்வது உன் கடன்!!!

Posts tagged ‘செல்ஃபோன்’

செல்ஃபோனில் காதலித்துபார்…

நாற்சந்தி கூவல் -௩௨(32)

(கவிதை பதிவு)

 செல்ஃபோனில் காதலித்துபார்…

(இது ஒரு புத்தாண்டு சி{ரி/ற}ப்பு காவிதை)

காதலித்து பார்’ என்று ஒரு அழகான கவிதை, வைரமுத்து ‘இந்த பூக்கள் விற்பனைக்கல்ல’ என்னும் தொகுப்பிள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளிவந்தது.

அது போலவே ஒரு காப்பி கவிதை. படித்தேன். சிரித்தேன். ஸ்வாரசியமாக இருந்தது………

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

செல்ஃபோனில் காதலித்துபார்…

செல்ஃபோனில் காதலித்துப்பார்…..!!!!!

உன்னைச் சுற்றி

ஈக்கள் மொய்க்கும்

உலகம் உன்னையே

பார்க்கும்

தொலைபேசிக் கட்டணத்தின்

பெறுமதி விளங்கும்

உனக்கும் வறுமை வரும்

கடன்கள் அதிகமாகும்

ரீலோட் கடைக்காரன் கடவுளாவான்

உன் விரல்கள் பட்டே

(தொலைபேசி) இலக்கங்கள் அழியும்

காதிரண்டும் செவிடாகும்

செல்ஃபோனில் காதலித்துப்பார்…..

****

குப்பை மேட்டில்

நின்று கதைப்பாய்

பல நாற்கள்

குளிக்கமாட்டாய்

Call வராவிட்டால்

நிமிசங்கள் வருசமென்பாய்

வந்துவிட்டால்

வருசங்கள் நிமிசமென்பாய்.

இந்த உலகமே உன்னைப்

பைத்தியக்காரணாய்ப் பார்க்கும்

ஆனால் யாருமே பார்க்காததுபோல்

உணர்வாய்

செல்ஃபோனில் காதலித்துப்பார்…..

****

வீட்டுக்கும் ரோட்டுக்கும்

பேயன்போல் நடந்து திரிவாய்

இந்த ஃபோன்  இந்த சிம்,

இந்த ரிலோட் எல்லாமே

காதலுக்குதவும் ஏற்பாடென்பாய்.

செல்ஃபோனில் காதலித்துப்பார்…..

****

உன் ஃபோன் அடிக்கடி

சார்ஜில் கிடக்கும்

பேரிரைச்சல் கொண்ட

நேரத்தில்கூட – அவள்

மிஸ்கோர்ள் மட்டும்

தெளிவாய்க் கேட்கும்

உன் ஃபோனே

பெட்ரி டவுன்னாகி

உனக்கு ஆப்படிக்கும்

உன் பல மணிநேரங்களை

அது விழுங்கும்

ஃபோன் கட்டணம்

நைல்நதியாய்ப் பெருக்கெடுக்கும்

உன் பாக்கெட் மட்டும்

சஹாராவாகும்.

Miss Call வராவிட்டாள்

பைத்தியம் பிடிக்கும்

Miss Call வந்துவிட்டால்

பைத்தியம் அடங்கும்.

செல்ஃபோனில் காதலித்துப்பார்……

****

கடன்களை வாங்கி

வாங்கியே ரீலோட்

பண்ண உன்னால் முடியுமா?

Out Goingஉம் SMSஉம்

அவளிடமிருந்து வந்ததுண்டா?

Call waiting போய்

சண்டைகள் வந்ததுண்டா?

கவரேஜ் இல்லா

நேரங்களில் கூரைமேல்

ஏறிப் பேசத் தெரியுமா?

சபையிலே மெதுவாகவும்

தனிமையிலே உருகி உருகியும்

பேச உன்னால் ஒண்ணுமா?

ஃபோன் சூடாகவேண்டுமா?

ஐந்தங்குல இடைவெளியில்

சாப்பாட்டுக் கடையிருந்தும்

பட்டினி கிடந்து (ரீலோர்ட் செய்ய)

காசு சேர்த்துப் பழகியதுண்டா?

செல்ஃபோனில் காதலித்துப்பார்….

****

மொபிடெல் (சிம்) கொம்பனிக்காரன்

வாழவேண்டுமே

அதற்காகவேனும்

Nokia (ஃபோன்) கொம்பனிக்காரன்

பிழைக்கவேண்டுமே

அதற்காகவேனும்

டயலொக் சிம்முக்கும்

மொபிடெல் சிம்முக்கும்

கட்டண வித்தியாசம்

விழங்குமே

அதற்காகவேனும்

கழிவறையில்

உற்காந்து கொண்டு

பேசவும் முடியுமே

கட்டாந்தறையில்

படுதுக்கொண்டும்

பேசவும் முடியுமே

அதற்காவேனும்

செல்ஃபோனில் காதலித்துப்பார்……

****

பெற்றோர் உன்னிடம்

சண்டைபிடித்தாலும்

உறவுகள் கேவலமாய்ப்

பேசினாலும்

தொலைபேசிக் கட்டணம்

எவ்வளவுதான் எகிறினாலும்

ஃபோன் எவ்வளவுதான்

சூடானாலும்

நீ நேசிக்கும் அவள்

உனக்கு மிஸ் கோர்ள்

பண்ணாமல் விட்டாலும்

செல்ஃபோனில் காதலித்துப்பார்……

நீ பிச்சக்காரனாவாய்

இல்லை

கடன்காரணாவாய்

இரண்டில் ஒன்று

உனக்கு நிச்சயம்

செல்ஃபோனில் காதலித்துப்பார்……….

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

இந்த விடலை பயல்களின் விளையாட்டை வைரமுத்து ஐயா மன்னிப்பார் (இதனை பார்த்தல் ரசிப்பார்) என நம்புகிறேன்.

நாற்சந்தி நன்றிகள்: கடுப்பேத்றார் மை லாற்ட்

குறிச்சொல் மேகம்

%d bloggers like this: