~! || உடல் || உள்ளம் || உயிர் || உலகம் உரசும் நாற்சந்தி >> || || || || << !~ :) தமிழ்ப் பிழைகளின் தலைமையகம் :) எத்தனை குறைகள், எத்தனை பிழைகள், எத்தனை அடியேன், எத்தனை செய்தால், பெற்றவன் நீ குரு பொறுத்தருள்வது உன் கடன்!!!

Posts tagged ‘ப்ரோக்ராம்’

கொலவெறி…

நாற்சந்தி கூவல் –௨௫(25)

(கொலவெறி பதிவு)

கொலைவெறி என்று ஒரு பாடல் மிகவும் பெரிதாக பேசப்படிகறது. ஐயகோ.. இந்த ஆண்டின் சிறந்த பாடல் என்று வேறு சொல்கிறார்கள்….

காதல் செய்தால் மட்டும் தான் கொலைவெறி வருமா? இதோ ப்ரோக்ராம் எழுத்தும் நல்லவர்களுக்கும் (எப்படி?) இது போல ஒரு வெறி வரும்.

பாஸ், கோட் (code), மௌஸ், பக், பீர், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர், ஐ.டீ என்று நீண்டு செல்கிறது அந்த பட்டியல்.

 

குறிச்சொல் மேகம்

%d bloggers like this: