~! || உடல் || உள்ளம் || உயிர் || உலகம் உரசும் நாற்சந்தி >> || || || || << !~ :) தமிழ்ப் பிழைகளின் தலைமையகம் :) எத்தனை குறைகள், எத்தனை பிழைகள், எத்தனை அடியேன், எத்தனை செய்தால், பெற்றவன் நீ குரு பொறுத்தருள்வது உன் கடன்!!!

Posts tagged ‘Embedding Tweets’

ட்வீட் எம்பெட்

நாற்சந்தி கூவல் – ௫௮ (58)

(சோதனைப் பதிவு)

ட்வீட் எம்பெட் செய்வது எப்படி? என்று இந்த தளத்தில்  படித்தேன். எனவே இங்கு சிலவற்றி சோதித்து பார்கிறேன்,

(இந்த வாரம் வெற்றி நடை போடும் “பெண் அழகி” – ட்வீட்)

(ஆசான் கல்கி அவர்களின் எழுத்தோவியங்கள்…)

ஆஹா! அஹா! அம்சமாக உள்ளது எம்பெடிங் . நன்றி ட்விட்டர்.

குறிச்சொல் மேகம்

%d bloggers like this: