~! || உடல் || உள்ளம் || உயிர் || உலகம் உரசும் நாற்சந்தி >> || || || || << !~ :) தமிழ்ப் பிழைகளின் தலைமையகம் :) எத்தனை குறைகள், எத்தனை பிழைகள், எத்தனை அடியேன், எத்தனை செய்தால், பெற்றவன் நீ குரு பொறுத்தருள்வது உன் கடன்!!!

Posts tagged ‘@kryes’

பொன்னியின் படங்கள்

(பொன்னியின் செல்வன் முழுமையாக படித்தவர்களுக்கு மட்டும்)

நாற்சந்தி கூவல் – ௬௨(62)
(படப் பதிவு)

சரியாக ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன் திரு.கே.ஆர்.எஸ் அவர்கள் கீச்சிய சில பொன்னியின் செல்வன் படங்களின் ட்வீட்ஸ் தொகுப்பு.

அவருடைய ட்விட்டர் கணக்கு : https://twitter.com/#!/kryes

அவருடைய ப்ளாக்:  மாதவி பந்தல் –  தமிழ் பக்தி சொட்டும் பதிவு

நாற்சந்தி நன்றிகள் : நண்பர் கண்ணபிரான் இரவிசங்கர்  (கே.ஆர்.எஸ்)

குறிச்சொல் மேகம்

%d bloggers like this: